L-stativ

L-stativ

L-stativ

Ett flexibelt stativ med låg fot, foten är 380mm djup. Gör om till T-stativ med extrafot.

Byggs i 600 eller 900 mm sektioner.
I första sektionen används två stativ. Efter det räcker det med ett stativ för varje påbyggnadssektion.